O dřevě

Palivové dříví prodáváne v délkách 100cm, 50cm, 40cm, 33cm a 25 cm. Jsme však schopni přizpůsobit délku řezaného dřeva dle požadavků zákazníka. Poskytujeme i možnost prodeje neštípaných polen.
Měrné jednotky dřeva
Palivové dřevo se většinou měří a přejímá v prostorových mírách. Základní jednotka dříví je 1 m3 neboli plnometr (PLM) neboli kubík představující krychli o hraně 1x1x1 která je zcela plná dřevní hmoty, bez sebemenší mezery. V této jednotce by jste koupili dřeva nejvíce, ale palivové dřevo se takto nedodává, protože je to z praktického hlediska nemožné. Více se setkáváme s jednotkou prostorový metr ROVNANÝ (PRM), což je prostor s rozměry 1x1x1m, ve kterém jsou vyskládaná jednotlivá polena či štípané dřevo.

Výhřevnost dřeva
Výhřevnost palivového dříví je při srovnání s jinými palivy vynikající. Pokud se topí se dřevem efektivně, může nahradit jiná mnohem dražší a neekologická paliva (např. 1 m3 vysušeného listnatého dřeva nahradí 200 litrů topného oleje nebo 5 q koksu či 7 – 8 q briket).
Výhřevnost palivového dřeva se liší druhem dřeviny; je tím vyšší, čím je dřevo sušší, čím je větší jeho hustota, obsah ligninu a pryskyřice.
Pro krby a kamna je vhodné dřevo dubové, habrové nebo bukové – tvrdé dřevo.
Optimální je spalovat dřevo dostatečně proschlé, proto doporučujeme vytvářet si dostatečnou zásobu palivového dříví předem.

Palivové dřevo – tabulka s výhřevností
Porovnání výhřevností jednotlivých druhů palivového dřeva při vlhkosti 25%
DRUH PALIVA MJ/KG MJ/PRMS
Topol 12,3 4440
Smrk 13,1 5440
Olše 12,9 5550
Vrba 12,8 5740
Jedle 14,0 5800
Borovice 13,6 6730
Modřín 13,4 7040
Bříza 13,5 7100
Buk 12,5 7320
Habr 12,1 7400
Dub 13,2 7430
Jasan 12,7 7450
Akát 12,7 803

Obsah vody v palivovém dřevě má velký vliv na jeho výhřevnost. V čerstvém stavu má dřevo asi 50% vlhkosti, správným skladováním palivového dřeva, lze docílit asi 10 až 20% vlhkosti. Přitom výhřevnost čerstvého dřeva je ve srovnání se suchým asi poloviční. Správné vysušení tedy má na výhřevnost nezanedbatelný vliv. Navlhlé palivové dřevo rovněž uvolňuje velké množství dýmu, dehtu a produkuje málo plamenů. Způsobuje tak zanesení ohniště, znečištění žáruvzdorného skla Vašich kamen a ucpání komína.
Kamna jsou plná dehtu a jejich účinnost i životnost se takto výrazně sníží. Palivové dřevo, které je naštípané a uložené tak, aby bylo na vzduchu a nepršelo na něj, nejlépe schne! Z toho důvodu se pro uskladnění. Palivového dřeva nehodí uzavřené místnosti jako například garáž nebo zahradní domek. Naopak nejvhodnější je otevřený vzdušný přístřešek, který stojí u návětrné stěny domu, kam v ideálním případě alespoň na pár hodin dopadá sluneční svit. Ideální stav je, když nejnižší vrstva polen je asi 20 cm nad povrchem terénu, polena leží kůrou dolů, do palivového dříví může proudit vzduch, nikoliv však déšť. Přibližně po dvou letech je naštípané dřevo natolik vyschlé, že ho můžeme použít.
Námi dodávaní palivové dřevo má vlhkost 35% až 50%, proto jej doporučujeme vhodně skladovat.
Máme pro Vás několik užitečných rad jak správně zacházet s palivovým dřevem
• Topte výlučně přírodním, na vzduchu vysušeným dřívím v polenech nebo kusech s maximální 20% zbytkovou vlhkostí. Přilnutou kůru lze spalovat.

Palivové dřevo je nejlépe porážet od prosince do února a okamžitě naštípat, ještě před uskladněním. Tak se vysoušení palivového dřeva podstatně urychlí.

• Palivové dříví se má před použitím 2 až 3 roky skladovat na vzduchu, chráněné před deštěm a vlhkostí. Pak se spaluje s minimálním množstvím škodlivin při vysoké výhřevnosti. Palivové dříví se skladuje nejlépe pod převislou střechou nebo ve vzdušném dřevníku. Nejlépe je ukládat na sebe vrstvy polen křížem.

• Čerstvě poražené dřevo nepatří do sklepa. Tam se nemůže vysušit, spíše provlhne. Jen úplně vysušené palivové dřevo se může skladovat v dobře větraném sklepě. Palivové dřevo se nikdy nesmí balit do plastikových fólií. Dřevo potřebuje k vysušení vítr a vzduch.

• Jak bezpečně zjistit, že palivové dříví je suché? Speciálním přístrojem na stanovení vlhkosti, kdy do dřeva se zatluče elektroda, nastaví se druh dřeva a přístroj ukáže přesně zbytkovou vlhkost. Dost spolehlivým (avšak ne příliš příjemným) kritériem pro posouzení vlhkosti, zvláště u jehličnanů, je schopnost zapíchnutí třísky. pokud se vám tříska zapíchne do ruky, má dřevo vlhkost nižší než 20%. vlhkost se také dá přibližně odhadnout pohmatem, dřevo s vlhkostí nad 30% chladí.

• Vždy přesně dodržujte návod k obsluze kamen a používejte jen výrobcem povolené druhy paliva. Nepoužívejte palivové dřevo syrové a dřevěný odpad, může dojít až k požáru v kouřovém průduchu.